Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 8A, 83-032 Pszczółki

 

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gbppszczolki.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-08-21

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 16.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora GBP w Pszczółkach.

Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Ziółek, adres poczty elektronicznej: biblioteka@pszczolki.pl

Kontakt telefoniczny: 506 280 248. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach mieści się w Pszczółkach 83-032, przy ulicy Kościelnej 8A.

Budynek Biblioteki posiada 2 wejścia, od strony biura ze schodami i od podwórka bezpośrednio do wypożyczalni. Drugie wejście jest wyposażone w podjazd. Budynek jest jednopiętrowy wyposażony w windę. Wejście do sutereny po schodach. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Można przywołać pracownika Biblioteki używając dzwonka umieszczonego przed drzwiami na wysokości około jednego metra.

Ponadto Biblioteka prowadzi Punkt Biblioteczny, który znajduje się w Szkole Podstawowej w Skowarczu. Wejście do budynku po schodach, Punkt znajduje się na parterze.

Informacje

Liczba wyświetleń: 12
Utworzono dnia: 15.09.2020

Historia publikacji

  • 16.09.2020 15:15, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 16.09.2020 15:08, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 16.09.2020 15:02, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności